Pravidla hry

Je nutno věnovat pozornost bezpečnosti hráčů a diváků. Tedy, bezpečnostní pravidla musí být přísně dodržována a všechno vybavení musí být v dobrém stavu. Pravidla se netýkají všech možných situací. Týmy se před zápasem musí dohodnout na velikosti místa pro lokty. V potaz musí být brána rozdílná zázemí hráčů a stav místa. Férovost všech hráčů je zásadní.

8.1 Hrací pole
8.1.1 Rozměry

Rozměry Hřiště

Hrací pole je dlouhé 35 – 45 m a 20 – 25 m široké a je ohraničené mantinely. Rohy jsou kulaté nebo zkosené.

8.1.2 Brány
Tyčky jsou 2,5 m od konců hracího pole, takže se hráči můžou pohybovat za nimi. Brány jsou 1,2 m vysoké a 1,8 m široké. Brány musí být takové, aby míč nemohl vniknout stranami a zadem. Brány nesmí mít ostré, špičaté a vyčnívající části.

8.1.3 Značení
Středová čára dělí hřiště na poloviny a středová značka je uprostřed středové čáry. 6,5 m před branami jsou značky. Branková čára spojuje tyčky po zemi. Rohové značky jsou na přímce/prodloužení brankových čar, metr od strany hřiště. 6,5 m čáry jsou na 6,5 m značkách a jsou rovnoběžné s bránovými čárami.

8.2 Týmy
8.2.1 Počet hráčů
Tým má pět hráčů (a náhradníky). Střídání je možné kdykoliv a bez upozornění rozhodčího. Náhradník musí vstoupit do pole tam, kde jej střídající hráč opustí. Každý hráč může kdykoliv působit jako brankář. Brankář nemá žádné výhody. Tým musí mít pro účast ve hře alespoň tři hráče.

8.2.2 Oblečení
Hráči musí mít boty. Celý tým musí mít trika stejné barvy. Barva trika musí být zřetelně odlišná od barvy trik druhého týmu. Na turnajích a dalších významných událostech by tým měl mít dvě sady trik – každý jinak barevný.

Oblečení doporučené pro pohodlí a bezpečnost:

  • Cyklistické kraťasy a chrániče kolen nebo dlouhé kalhoty
  • Rukavice
  • Krátké nebo zastrčené tkaničky
  • Přilba a ochrana zubů
  • Žádná bižuterie (hodinky, náhrdelníky, náušnice atd.)

8.3 Vybavení
8.3.1 Jednokolky
Kolo velké do 618 mm (24“). Jednokolky nesmí mít ostré a vyčnívající části, které by mohly způsobit zranění. Pedály musí být plastové nebo gumové.

8.3.2 Hole
Můžou se používat hole hokejové a florbalové. Naprasklé a poškozené hole musí být před hrou opravené nebo zafixované páskou. Je doporučeno mít konec hole z gumy.

8.3.3 Míč
Lze použít „mrtvý“ tenisový míč, který dosáhne po hodu na beton. Může se hrát i s míčem na pozemní hokej. Pokud se týmy nedohodnou, míč volí domácí tým. Zvolený míč musí být ohlášen dostatečně před zápasem a musí být k dostání ve všech zůčastněných zemích.

8.4 Penalty
Rozhodčí musí při každém porušení pravidel penalizovat tým, který pravidla porušil, pokud se rozhodčí nerozhodne nepřerušit hru (výhoda).

8.4.1 Volná střela
Volná střela je běžná penalta pro každé porušení pravidel. Používá se vždy kromě případů podrobněji vysvětlených v sekcích 8.4.2 až 8.4.4. Volná střela je prováděna z místa, kde proběhlo porušení pravidel. Vyjímky: Pokud tým dostane volnou střelu v cizím brankovišti, volná střela se střílí z nejbližší rohové značky (rohová střela). Pokud tým dostane volnou střelu ve svém brankovišti, volná střela se střílí ze vzdálenosti 1m od brány (brankářský míč).

Volná střela je nepřímá. Střílející hráč se míče může dotknout pouze jednou. Soupeři musí mít své hole a jednokolky alespoň 2m od míče.

8.4.2 6,5 m
Pokud by férová hra vedla k přímé šanci na gól, zfaulovaný tým dostane „6,5m“. 6,5 m se vztahuje na fauly mimo brankoviště. Jeden hráč bránícího týmu se postaví do brány a kolo jeho jednokolky musí být mezi bránou a 0,5m od brány. Druhý tým si zvolí hráče střílejícího 6,5m. Zbylí hráči musí opustit brankoviště. Po zapískání píšťalky rozhodčího se brankář nesmí opírat o bránu. Pokud není vstřelen gól, hra pokračuje jakmile se míč dotkne tyčky, brankář se dotkne míče nebo když míč překročí brankovou čáru.

8.4.3 Penaltový gól
Pokud bránící tým zabrání gólu neférovou hrou s míčem a rozhodčí rozhodne, že by míč vnikl do brány a žádný hráč by se míče nedotknul, útočící tým může dostat penaltový gól. Pokud jsou nějaké pochybnosti o možném vniknutí míče do brány, útočící míč dostane 6,5m.

8.4.4 Vhazování – bule
Vzahování je prováděno, když hra pokračuje bez penalizace jednoho z týmů. Při vhazování vhodí rozhodčí míč mezi dva hráče z různých týmů. Hra začne, když se míč dotkne země. Vhazování probíhá na místě, kde byl míč, když byla hra přerušena. Vyjímka: V brankovišti vhazování probíhá u rohových značek.

8.4.5 Trestná lavice
Rozhodčí může poslat hráče z hřiště na dvě minuty, pět minut, nebo po zbytek zápasu. Na trestnou lavici může hráč být poslán za nesportovní chování a za nebezpečné nebo úmyslné porušení pravidel. Když je hráč na trestné lavici, tým jej nemůže nahradit.

8.5 Průběh zápasu
8.5.1 Délka zápasu
Délka je dána herním programem a je to relativní herní délka. Čas v zápasu se nezastavuje, jen když si rozhodčí vyžádá „time out“. Týmy si během přestávek střídají strany. Na začátku každého poločasu musí být celý tým na své straně hřiště. Každý poločas začíná vhazováním na středové značce. Pokud zápas skončí remízou a výsledek je nezbytně potřebný, zápas pokračuje dalších deset minut: pětiminutová pauza a výměna stran, pět minut zápasu, výměna stran bez přestávky a pět minut zápasu. Pokud je výsledek stále remíza, výsledek se získá pomocí penaltového odstřelu – najezdů.

8.5.2 Penaltový odstřel – nájezdy
Tři hráči z každého týmu střílí penalty, každý jednu. Pokud je výsledek stále remíza, každý tým střílí po jedné penaltě, dokud nemá jeden z týmů převahu. Hráč může střílet víckrát než jednou, ale zbylí dva hráči musí střílet než střílí hráč znovu.

Při penaltách musí všichni hráči, kromě brankáře, opustit příslušnou polovinu hřiště. Brankář musí být poblíž brány do té doby, než se útočící hráč dotkne míče. Rozhodčí umístí míč na středovou značku a po jeho zapískání útočící hráč střílí z místa (míče). Míč se musí pohybovat dopředu (zpětný pohyb není přípustný ) a po vystřelení je penalta považována za zahranou. Gól není uznán, pokud se míč jakkoliv odrazí (s vyjimkou odrazu od tyče do brankáře a poté do brány) a v momentě, kdy míč překročí brankovou čáru, je penalta považována za kompletní.

8.5.3 Jízda na jednokolce
Hráč musí jet na jednokolce bez držení a může použít hokejku jako oporu, ale nesmí odpočívat na bráně, zdi a podobných. Není vhodné aby brankář, když je ve hře, pustil bránu jen na chvilku. Je povoleno krátké opření o zeď za účelem zabránění pádu z jednokolky. Hráč padající z jednokolky může hrát do té doby, než se dotkne země. Při znovunasedání na jednokolku může hráč hrát až poté, co sedí v sedle a má obě nohy na pedálech. Pokud hráč který nesedí na jednokolce střílí gól do vlastní brány, pravidlo výhody.

8.5.4 Překážení
Hráč nesedící na jednokolce nesmí být překážkou pro protihráče. Hráč je považován za překážku, pokud nesedí na jednokolce a míč se dotnke jeho, jeho jednokolky, nebo hole a pokud vadí protihráčům ve volném pohybu. Hráč by měl znovu nasednout na jednokolku na místě pádu, ale může nejdříve odejít z centra dění, pokud je to nezbytné.

8.5.5 Kontakt s míčem
Ke hře smí být použita hůl, jednokolka a celé tělo. Vše uvedené se počítá jako kontakt. Hrát tělem se smí dvakrát za sebou jen když je jeden z kontaktů pasivní. Hráč nesmí při hraní tělem míč chytat a jakkoliv držet. Kontakt s míčem by měl být okamžitý. Pravidla pro ruce dále popsána v sekci 8.7.1

8.5.6 Začínání a přerušování
Začínání a přerušování hry je vždy určeno zapískáním rozhodčího. Když rozhodčí zapíská během hry, hra je přerušena okamžitě.

8.5.7 Pokračování hry po gólu
Po gólu získává míč tým, který gól obdržel. Všichni hráči musí být na své polovině. Hra pokračuje, když rozhodčí zapíská a míč nebo hráč z týmu s míčem překročí středovou čáru. Je povoleno střelit gól hned po překročení středové čáry, například bez přihrání dalšímu hráči.

8.5.8. Míč z hřiště
Když míč opustí hřiště, tým, jenž se míče naposledy nedotknul, získává volnou nebo rovnou střelu, podle místa opuštění hřiště. Volná střela se střílí ze vzdálenosti 1m od strany hřiště.

8.5.9 Pohyb s brankou
Když hráč pohne s brankoku, druhý tým dostane volnou střelu.

8.5.10 Mýč ve výpletu
Když se míč dostane do výpletu jednokolky, druhý tým dostane volnou střelu (ne 6,5m).

8.6 Fauly
8.6.1 Obecné zvážení
Všichni hráči se musí snažit neohrozit ostatní. Hra je bezkontaktní: protihráči a jejich jednokolky se nesmějí dotýkat. Hráči se musí snažit netrefovat protihráče holí, obvzlášť po střele. Soupeřící hráči se smí dotýkat holemi (za účelem bránění) jen v okolí míče – tento kontakt nesmí být tvrdý. Není povoleno obrátit ?? hole vzhůru nohama a takto hákovat soupeřovu hůl. Nadzvedávání soupeřovy hole je povoleno, pokud není kontakt příliš hrubý. Kontakt je za příliš hrubý považován vždy, když je soupeřova hůl nadzvednuta nad jeho boky.

8.6.2 Přednost v jízdě
Aby hra měla co nejhladší průběh, porušení pravidel která nenarušují průběh hry nejsou penalizována. Následující pravidla platí, když se hráči dostanou do těsné blízkosti:

  • Hráč nesmí ohrozit dalšího hráče nucením uvolnění cesty (například natlačováním do zdi).
  • Je povinností vyhnout se hráči, který odpočívá pomocí hole, nebo „idlí“.
  • Když jedou hráči vedle sebe, přednost zatáčení má přední hráč. Pokud jsou na stejné úrovni, přednost má hráč s míčem.
  • Když jedou hráči proti sobě, má přednost hráč s míčem.
  • Ve všech dalších případech je rozhodnutí na rozhodčím.

8.6.3 SUB (Stick under bike – hůl pod kolem)
SUB nastává, když hráč drží hůl tak, že přes ní další hráč přejede, nebo na ni najede a hráč který hůl takto držel fauluje bez ohledu na úmysl. Hráč jenž byl „SUBován“ dostává podle situace volnou střelu nebo 6,5m.

8.6.6 SIB (Stick in bike – hůl v kole)
SIB nastává, když se hůl hráče dostane do výpletu protivníka. Hráč který hůl takto držel fauluje, bez ohledu na úmysl. Hráč jenž byl „SIBován“ dostává podle situace volnou střelu nebo 6,5m.

8.6.5 Urážky
Hráč nesmí urážet rozhodčího a ostatní hráče.

8.6.6 Úmyslné fauly
Úmyslné fauly jsou považovány za nesportovní chování. Hráč který úmyslně fauloval, je poslán na trestnou lavici alespoň na dvě minuty.

8.7 Góly
8.7.1 Gól rukou
Gól vstřelen rukou je neplatný. Bránící tým dostane volnou střelu (brankářův míč). Toto pravidlo neplatí, pokud je míč vstřelen do vlastní brány.

8.7.2 Dlouhá střela
Gól vstřelený přes středovou čáru je neplatný. Bránící tým dostane volnou střelu (brankářův míč). Toto pravidlo neplatí, pokud je míč vstřelen do vlastní brány.

8.7.3 Míč ve vnějšku sítě
Pokud se míč zachytí ve vnějšku sítě, nebo projde do brány skrz síť, je dána volná střela týmu, jenž se míče nedotkl poslední.

Pravidla přeložil Tobiáš Trojan